اهداف تربيت‌ بدنی و ورزش

منظور از اهداف چیست اهداف جمع هدف است و هدف نقطه‌ای است که انسان به سوی آن حرکت می‌کند . همچنین هدف در برگیرنده نشانه‌ها، مقاصد و نتایج مطلوب است که از شرکت در برنامه‌های تربیت‌بدنی و ورزش حاصل می‌شود. آرمان عبارت است از یک هدف غایی که نشان‌دهنده جهت است و ماهیت دور از دسترس و عمومی دارد. با سایت دانستنی های ورزشی همراه باشید.

اهداف تربيت‌ بدنی و ورزش

ویژگی های  آرمان

۱- آرمان باید نسبتاً پایدار باشد.

۲- آرمان  باید با هوی و هوس و ابهام ها در زمان های مختلف روبرو نباشد.

۳- آرمان باید دارای صفاتی متعالی و برازنده باشد تا کوشش افراد جهت رسیدن به آن پایان‌ناپذیر باشد.

۴- آرمان باید دارای قدرت الهام‌بخشی به منظور کوشش بیشتر افراد باشد.

۵- آرمان باید با نتایج و یافته‌های تعلیم و تربیت و (جهان‌بینی) سازگاری داشته باشد و در نتیجه سبب تحکیم اعتبار این قبیل یافته‌ها شود.

هدف زندگی چیست

از نظر قرآن بیشتر دانستن و توانستن غایت انسان نیست. بلکه هدف اصلی از زندگی تنها «معبود» و نزدیک شدن به اوست و دانستن (خداشناسی و …) وتوانستن ـ مقدمه رسیدن به کمالات عالی هستند.در واقع تمامی اهداف و چیزهایی که انسان به دنبال آن هاست جز ذات خداوند (که هدف اصلی است) اهداف ثانوی هستند، یعنی وسیله‌ای برای رسیدن به هدف اصلی هستند.

۱-اهداف، مربیان تربیت‌بدنی را در شناخت بهتر خواسته‌هایی که برای نیل به آن ها تلاش می‌کنند، یاری خواهد کرد، زیرا اهداف بر مواد و فعالیت های مورد تدریس و روش تدریس تأثیر می‌گذارند.

۲- اهداف، مربیان تربیت‌ بدنی را در درک بهتر ارزش قلمرو رشته، یاری خواهد کرد. اهداف برنامه‌های تربیت‌ بدنی باید با اهداف تعلیم و تربیت و جامعه‌ متناسب باشد. این تناسب آثار اجتماعی تربیت‌ بدنی و ورزش را آشکار می‌کند.

۳- اهداف، معلمان را در مواجهه با مشکلات یاری خواهد کرد. مربیان سازمان های مختلف با آگاهی کامل از اهداف تربیت‌بدنی در تصمیم‌گیری و نهایتاً اتمام صحیح امور یاری می‌شوند.

۴- اهداف، مربیان را در تفسیر و تشریح بهتر تلاش ها در افکار عمومی یاری می‌کنند. در تربیت‌بدنی و ورزش سوء‌تفاهم هایی وجود دارد، که آگاهی مربیان از اهداف این رشته می‌تواند در اشاعه صحیح آن ها و اصلاح سوء‌تفاهم ها مؤثر باشد.

۵- اهداف، مربیان را در شناخت و تصدیق نتایجی که دانش‌آموزان در یک برنامه کامل، با هدایت آن ها به دست آورده‌اند، یاری خواهد کرد. به دلیل مسئولیت‌پذیری، مربیان تربیت‌بدنی مسئول تغییرات رفتاری افراد تحت آموزش خود هستند. با شناخت نتایج مطلوب برنامه‌ها کارشناسان به ارائه برنامه‌هایی می‌پردازند که دانش‌آموزان را در رسیدن به اهداف مورد نظر یاری می‌کند. موفقیت دانش‌آموزان در برنامه، حاکی از موفق بودن برنامه‌هاست و این عوامل ممکن است در تأمین کمک های مالی بیشتر، پرسنل، تجهیزات و تدارکات مؤثر باشند (بوچارد ۱۳۷۴).

اهداف تعلیم و تربیت

۱- پرورش ابعاد وجودی و شخصیتی انسان (جسمانی، حرکتی، عقلانی و …).

۲- پرورش قدرت تشخیص در انسان از طریق مشاهده، تجربه، تفکر و تعلیم.

۳- پرورش روح حقیقت‌جویی در انسان.

۴-  آگاه کردن انسان از پایگاه خویش در جهان هستی.

۵- سوق دادن انسان به سوی خداوند و پرورش افراد مؤمن و متقی.

۶-  پرورش شئون اقتصادی چون برقراری قسط و روحیه قناعت.

۷- ایجاد روح برادری، برابری، تعاون، احسان، ایثار و پرورش روحیه تلاش و مبارزه با ظلم و فساد و مظاهر آن.

اهداف تربيت‌ بدنی و ورزش

۱- تکامل جسمانی

۲- تکامل روانی ـ حرکتی

۳- تکامل شناختی

۴-  تکامل عاطفی

۵- تکامل اخلاقی

اهداف توسعه جسمانی

ایجاد توان بدنی و افزایش آن از طریق فعالیت های بدنی که موجب توسعه و تکامل سیستم های ارگانیکی مختلف بدن می‌شود، جزء هدف تکامل جسمانی است.

هدف تکامل حرکتی

این هدف با بهبود آگاهی بدنی، انجام حرکت جسمانی مؤثر با هزینه انرژی کمتر و حرکت آمیخته با مهارت و حس زیبایی‌شناسی و جذابیت در ارتباط است.

هدف تکامل شناختی

هوش و تفکر یکی از ضروریات اجرای صحیح فعالیت های بدنی است. آگاهی از بدن، آگاهی محیطی، آگاهی اجتماعی و سازگاری در اجرا، آگاهی بر قوانین و … جزء هدف شناختی محسوب می‌شوند.

هدف تکامل عاطفی

گسترش خصلت های ورزشکاری، عدالت، وجدان گروهی و حس زندگی جمعی، تجربه لذت شیرین موفقیت، احساس تعلق، مورد تصدیق قرارگرفتن، خودباوری و عشق از مهمترین اهداف برنامه‌های تربیت‌بدنی و ورزش است.

هدف تکامل اخلاقی

از مهمترین هدف های تربیت‌بدنی، تربیت انسانیت انسان است یعنی راستی، شجاعت، تواضع، شجاعت، قناعت، سادگی، عفت و … همه از سجایای حمیده‌ای هستند که در درس تربیت‌بدنی و ورزش از طریق مربی مورد توجه قرار می‌گیرد. اساساً هدف اصلی؛ تطهیر نفس و پاکی درون و پیوستن به خدای تعالی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا