عزت نفس در ورزش

آنکه من فردی هستم با توانائی های متفاوت از دیگران که این توانایی ها برای موفقتیم مهم هستند . عزت نفس مبنای شکل گیری اعتماد به نفس می باشد و اعتماد به نفس حالتی از یقین است و باور آنکه نیرویی و اندیشه‌ای برای انجام این کار خاص در فرد وجود داردخوشبینی و خود کارآمدی اعتماد به نفس را تکامل می بخشند. زیرا ظرفیت صحبت با خود را در فرد ایجاد و تقویت می نمایند و صحبت با خود (خودگفتاری)کلید شکل گیری اعتماد به نفس می باشد. با سایت دانستنی های ورزشی همراه باشید.

عزت نفس در ورزش

در ابتدا می بایست مفاهیم غلط و نادرست موجود در ذهن برخی از مربیان و ورزشکاران را در رابطه با اعتماد به نفس شناسایی کنیم :

اعتماد به نفس چیزی است که یا در فرد وجود دارد یا ندارد !

فقط بازخوردها و نتایج مثبت می توانند اعتماد به نفس ایجاد نمایند !

موفقیت همواره اعتماد به نفس می آفریند!

اعتماد به نفس برابر با غرور و تکبری آشکار می باشد!

اشتباهات بطور ناخواسته اعتماد به نفس را نابود می کند!

پیش نیازها (شرایط مقدماتی ) جهت ایجاد اعتماد به نفس

درک تعامل ما بین اندیشه و عمل. رشد صادقانه خود آگاهی در فرد (آیا واقعا من بصورتی فکر و عمل می کنم که برایم موفقیت بدنبال آورد)؟ توسعه و تکامل فرم توصیفی خوش بینی (رشد ذهن بصورتی که قادر به توصیف خوبی /بدی واقعه باشد .

در پیش گرفتن روشی از روان شناسی توفق (برتری جویی)با اتکاء بر :

۱-پیش بسوی رویاها ۲- تمرکز بر روی موقعیت ها ۳-بهترین دوست و یاور خود بودن۴-ساختن واقعیتی برای خود 

وظایف مربی برای توسعه اعتماد به نفس:

رفتار مطابق الگوهایی که سبب تقویت پیش داوری های غلط و مرتبط با اعتماد به نفس نگردد.

تلاش برای افزایش دانش فنی و سطح کیفی اجرای ماهرانه در ورزشکار

ارزیابی و بازخورد مناسب از شرایط فنی و قابلیت های واقعی ورزشکار

تلاش جهت تدوین و بکارگیری بهترین برنامه های توسعه، حفظ و ارتقا آمادگی جسمانی ورزشکار

آگاه ساختن ورزشکار نسبت به موقعیت های مناسبی که ورزشکار بتواند شگردهایش را به اجرا بگذارد

هدف گذاری واقعی و مطابق با میزان توانائی های فنی و جسمانی واقعی در ورزشکار

استفاده از الگوهای روان شناختی مناسب جهت حفظ انگیزش جلوگیری از فشار روانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا